• Heidi Aske

  Heidi er pedagogisk medarbeider for de eldste barna. Hun har bodd i England i mange år, før familien flyttet tilbake til Norge. Heidi har videreutdanning i spesialpedagogikk og bidrar med sin kompetanse i sitt daglige arbeid i barnehagen

 • Sandra Nathalie Allum

  Pedagogisk medarbeider, og jobber til daglig med de minste barna i barnehagen

 • Hege Haugen Grimsland

  Hege er utdannet førskolelærer, og jobber som pedagogisk leder med hovedansvar for de eldste barna dette barnehageåret. Hege er en kreativ humørspreder. Hun har fordypning i drama, og det kommer godt med i barnehagehverdagen.

 • Thomas Graneng Lund

  Thomas er utdannet barnehagelærer.

 • Gro Raugland

  Gro er barnehagelærer og har det pedagogiske ansvaret for de minste i barnehagen