En liten barnehage der alle barn blir sett og hørt

 

Krokusen barnehage er en liten barnehage i nærmiljøet. Vi ønsker at barna skal være trygge på både barn og voksne, uavhengig av om de leker ute eller inne. Barna vil møtes av en voksen de kjenner når de kommer om morgenen, noe vi synes er viktig for å få en god start på dagen i barnehagen.

Hos oss kan søsken være sammen. For de barna som ønsker å være i nærheten av mennesker de kjenner godt håper vi dette kan være med på å gi en ekstra trygghet og tilhørighet i hverdagen.

Det at vi har aldersspredning på barna som leker tett sammen hver dag, synes vi er positivt: De små lærer av de store, og de store lærer seg å ta hensyn til de små. Samfunnet ellers består av mennesker med forskjellig alder, erfaring og egenskaper. Vi synes det er viktig at barna får denne erfaringen også i barnehagen. Likevel har vi valgt å dele barna inn etter alder deler av dagen. Det kan være godt å ha sin egen base for aktiviteter tilpasset utviklingsnivå.

Vi har ekstra fokus på miljø, natur og uteliv, i tillegg til de syv fagområdene. Hvert år velger vi også ut et eller to fagområder som vi har ekstra fokus på. Arbeidet blir beskrevet i årsplanen som foreldre får utdelt i september hvert år. Barnehagen er opptatt av solidaritetsarbeid, også med barn i andre land.

Barnehagen bør være et positivt tilskudd til nærmiljøet. Den kan føre til at barna fra samme skolekrets blir kjent med hverandre i tidlig alder. Foreldrene blir kjent med barna i nabolaget, slik at barna får et trygt oppvekstmiljø når de ferdes i nærmiljøet. Det er gjerne lettere for voksne å føle ansvar når de kjenner til barna. Vi håper også at barnehagen kan bidra til et møte mellom de ulike generasjonene i nærmiljøet.

 

 

                                      

 

Velkommen til å bli en del av vår hverdag!